Privacy PolicyHead Office
Japanese
MENU

OrganizationOrganization

 • JSCES
  • Overview
  • Purpose of the Establishment

   Message from President

   Former Chairman

   Organization

   Bylaws

  • Organization
  • Executive members

   Representative Members

   Corporate members

   Fellow members

   Honorary Members

   Committees

  • Activity
  • Short Courses

   Study Groups

   Publication

  • Awards
  • Archives of the JSCES Awards 2016

   List of awards1999-present

   Honoree

  • International Exchange
  • Organized International Conferences

   Bilateral Workshops

   International Associations

 • 日本計算工学論文集

Representative MembersRepresentative Members

2018-2019 Representative Members (Honorifics omitted, May 2018)

1
Hiroshi AKIBA
2
Mitsuteru ASAI
3
Masuhiro BEPPU
4
Masahide FUJISAKI
5
Seiya HAGIHARA
6
Masayuki HARIYA
7
Gaku HASHIMOTO
8
Osamu HAZAMA
9
Satoko HIRABAYASHI
10
Souichi HIROSE
11
Hirotsugu INOUE
12
Masatoshi ISHIDA
13
Keizo ISHII
14
Junji KATO
15
Hiroshi KAWAI
16
Atsushi KIKUCHI
17
Mitsuru KITAMURA
18
Takanori KIYOSUE
19
Norio KONDO
20
Kazuhiro KORO
21
Seiichi KOSHIZUKA
22
Tomoki MAEDA
23
Kazumi MATSUI
24
Masami MATSUMOTO
25
Shuji MORIGUCHI
26
Gakuji NAGAI
27
Toshio NAGASHIMA
28
Naoshi NISHIMURA
29
Kazuya NOJIMA
30
Shigeru OBAYASHI
31
Kai OIDE
32
Shigenobu OKAZAWA
33
Motoi OKUDA
34
Yuki ONISHI
35
Makoto OOSAKI
36
Shingo OZAKI
37
Kota SAKAKURA
38
Masaaki SAKURABA
39
Naoya SASAKI
40
Takashi SHIMOKAWABE
41
Ryuji SHIOYA
42
Minoru SHIRAZAKI
43
Yuichi TADANO
44
Masakazu TAKAGAKI
45
Akiyuki TAKAHASHI
46
Naoki TAKANO
47
Norio TAKEUCHI
48
Kenjiro TERADA
49
Akira TEZUKA
50
Ken-ichi TSUBOTA
51
Yasuyoshi UMEZU
52
Yoshitaka WADA
53
Hiroshi WATANABE
54
KOJI YAMAMOTO
55
Kazuto YAMAMURA
56
Takuzo YAMASHITA
57
Kohei YUGE
58
Masahiro ARAI
59
Hideyuki AZEGAMI
60
Satoshi FUJIKAWA
61
Tosimitsu FUJISAWA
62
Ichiro HAGIWARA
63
Hiroshi HASEGAWA
64
Yoshikazu HAYASE
65
Ryutaro HIMENO
66
Tei HIRASHIMA
67
Tsuyoshi ICHIMURA
68
Takeki ISHI
69
Tomohiro ISHIDA
70
Daigoro ISOBE
71
Kenichi KAWAGUCHI
72
Shigeo KAWATA
73
Eisuke KITA
74
Takayuki KITAMURA
75
Takaya KOBAYASHI
76
Akiko KONDOH
77
Shunichi KOSHIMURA
78
Mao KURUMATANI
79
Tetsuya MATSUDA
80
Junichi MATSUMOTO
81
Hideo MIYACHI
82
Keiichi MOTOYAMA
83
Katsuhiro NAGANO
84
Kengo NAKAJIMA
85
Naoshi NISHIMURA
86
Takashi NOMURA
87
Masao OGINO
88
Hiroshi OKADA
89
Hiroshi OKUDA
90
Dai OKUMURA
91
Yuzo OONISHI
92
Koichi OTOMI
93
MIKIO SAKAI
94
Minoru SAKATA
95
Hideyuki SAKURAI
96
Ryusaku SAWADA
97
Tadahiko SHIOMI
98
Susumu SHIRAYAMA
99
Katsuyuki SUZUKI
100
Daisuke TAGAMI
101
Toshiyuki TAKAGI
102
Yukio TAKAHASHI
103
Shinsuke TAKASE
104
Seizo TANAKA
105
Takayuki TERAMOTO
106
Sawada TOMOHIRO
107
Makoto TSUKIO
108
Satoru USHIJIMA
109
Dai WATANABE
110
Takahiro YAMADA
111
Makoto YAMAMOTO
112
Norimasa YAMASAKI
113
Shinobu YOSHIMURA
114
Nobuhiro YUHASHI