Privacy PolicyHead Office
Japanese
MENU

OrganizationOrganization

 • JSCES
  • Overview
  • Purpose of the Establishment

   Message from President

   Former Chairman

   Organization

   Bylaws

  • Organization
  • Executive members

   Representative Members

   Corporate members

   Fellow members

   Honorary Members

   Committees

  • Activity
  • Short Courses

   Study Groups

   Publication

  • Awards
  • Archives of the JSCES Awards 2016

   List of awards1999-present

   Honoree

  • International Exchange
  • Organized International Conferences

   Bilateral Workshops

   International Associations

 • 日本計算工学論文集

Representative MembersRepresentative Members

2020-2021 Representative Members (Honorifics omitted, June 2020)

1
Mitsuteru ASAI
2
Hideyuki AZEGAMI
3
Masahiro ARAI
4
Takeki ISHI
5
Tomohiro ISHIDA
6
Masatoshi ISHIDA
7
Daisuke ISHIHARA
8
Daigoro ISOBE
9
Tsuyoshi ICHIMURA
10
Hirotsugu INOUE
11
Tatsushi IWAMOTO
12
Satoru USHIJIMA
13
Kai OIDE
14
Makoto OOSAKI
15
Yuki ONISHI
16
Shigeru OBAYASHI
17
Shigenobu OKAZAWA
18
Hiroshi OKADA
19
Masao OGINO
20
Hiroshi OKUDA
21
Dai OKUMURA
22
Shingo OZAKI
23
Kazuo KASHIYAMA
24
Yuji KADO
25
Junji KATO
26
Hiroshi KAWAI
27
Eisuke KITA
28
Takayuki KITAMURA
29
Mitsuru KITAMURA
30
Mao KURUMATANI
31
Kazuhiro KORO
32
Seiichi KOSHIZUKA
33
Shunichi KOSHIMURA
34
Takaya KOBAYASHI
35
Norio KONDO
36
Roshihide SAKA
37
Minoru SAKATA
38
Hideyuki SAKURAI
39
Masaaki SAKURABA
40
Naoya SASAKI
41
Tomoharu SARUWATARI
42
Sawada TOMOHIRO
43
Ryusaku SAWADA
44
Ryuji SHIOYA
45
Takashi SHIMOKAWABE
46
Minoru SHIRAZAKI
47
Katsuyuki SUZUKI
48
Masakazu TAKAGAKI
49
Toshiyuki TAKAGI
50
Tomohiro TAKAKI
51
Shinsuke TAKASE
52
Naoki TAKANO
53
Akiyuki TAKAHASHI
54
Yukio TAKAHASHI
55
Daisuke TAGAMI
56
Keiji TAKIZAWA
57
Kazuo TAKEHARA
58
Yuichi TADANO
59
Seizo TANAKA
60
Masaaki TANAKA
61
Makoto TSUKIO
62
Makoto TSUBOKURA
63
Ken-ichi TSUBOTA
64
Kenjiro TERADA
65
Takayuki TERAMOTO
66
Naotoshi TOMINAGA
67
Gakuji NAGAI
68
Kentaro Nakai
69
Kengo NAKAJIMA
70
Toshio NAGASHIMA
71
Shogo NAKASUMI
72
Katsuhiro NAGANO
73
Mayuko NISHIO
74
Shinji NISHIWAKI
75
Kazuya NOJIMA
76
Takashi NOMURA
77
Seiya HAGIHARA
78
Osamu HAZAMA
79
Hiroshi HASEGAWA
80
Yoshikazu HAYASE
81
Masayuki HARIYA
82
Tei HIRASHIMA
83
Satoko HIRABAYASHI
84
Souichi HIROSE
85
Susumu FUJIOKA
86
Satoshi FUJIKAWA
87
Masahide FUJISAKI
88
Tosimitsu FUJISAWA
89
Masuhiro BEPPU
90
Tomoki MAEDA
91
Kazumi MATSUI
92
Akiko MATSUO
93
Tetsuya MATSUDA
94
Junichi MATSUMOTO
95
Masahiro MATSUMOTO
96
Masami MATSUMOTO
97
Mayu MURAMATSU
98
Shuji MORIGUCHI
99
Yuki YAMAKAWA
100
Shintaro YAMASAKI
101
Norimasa YAMASAKI
102
Takuzo YAMASHITA
103
Takahiro YAMADA
104
Yoshinobu YAMADE
105
Kazuto Yamamura
106
Shinya YAMAMOTO
107
Makoto YAMAMOTO
108
Kohei YUGE
109
Nobuhiro YUHASHI
110
Shinobu YOSHIMURA
111
Yoshitaka WADA
112
Dai WATANABE
113
Hiroshi WATANABE