Privacy PolicyHead Office
Japanese
MENU

OrganizationOrganization

 • JSCES
  • Overview
  • Purpose of the Establishment

   Message from President

   Former Chairman

   Organization

   Bylaws

  • Organization
  • Executive members

   Representative Members

   Corporate members

   Fellow members

   Honorary Members

   Committees

  • Activity
  • Short Courses

   Study Groups

   Publication

  • Awards
  • Archives of the JSCES Awards 2016

   List of awards1999-present

   Honoree

  • International Exchange
  • Organized International Conferences

   Bilateral Workshops

   International Associations

 • 日本計算工学論文集

Representative MembersRepresentative Members

2022-2023 Representative Members (Honorifics omitted, June 2022)

1
Masahiro ARAI
2
Mitsuteru ASAI
3
Masuhiro BEPPU
4
Satoshi FUJIKAWA
5
Masahide FUJISAKI
6
Tosimitsu FUJISAWA
7
Seiya HAGIHARA
8
Hiroshi HASEBE
9
Hiroshi HASEGAWA
10
Yoshikazu HAYASE
11
Osamu HAZAMA
12
Satoko HIRABAYASHI
13
Tsuyoshi ICHIMURA
14
Tetsuji IDA
15
Kazuhisa INAGAKI
16
Hirotsugu INOUE
17
Takeki ISHI
18
Masatoshi ISHIDA
19
Tomohiro ISHIDA
20
Daisuke ISHIHARA
21
Daigoro ISOBE
22
Yasuaki ITO
23
Tatsushi IWAMOTO
24
Kazuhiro IZUI
25
Yuji KADO
26
Kazuo KASHIYAMA
27
Junji KATO
28
Hiroshi KAWAI
29
Atsushi KIKUCHI
30
Satoshi Kitayama
31
Kazuhiro KORO
32
Shunichi KOSHIMURA
33
Seiichi KOSHIZUKA
34
Mao KURUMATANI
35
Tomoki MAEDA
36
Tetsuya MATSUDA
37
Kazumi MATSUI
38
Junichi MATSUMOTO
39
Masahiro MATSUMOTO
40
Masami MATSUMOTO
41
Akiko MATSUO
42
Shuji MORIGUCHI
43
Mayu MURAMATSU
44
Gakuji NAGAI
45
Toshio NAGASHIMA
46
Yasushi NAKABAYASHI
47
Kentaro NAKAI
48
Shogo NAKASUMI
49
Akihiro NAKATANI
50
Shinichi NANAI
51
Koji NISHIGUCHI
52
Mayuko NISHIO
53
Shinji NISHIWAKI
54
Kazuya NOJIMA
55
Nonaka NONAKA
56
Shigeru OBAYASHI
57
Masao OGINO
58
Kai OIDE
59
Hiroshi OKADA
60
Shigenobu OKAZAWA
61
Hiroshi OKUDA
62
Dai OKUMURA
63
Yuki ONISHI
64
Makoto OOSAKI
65
AKIRA OYAMA
66
Shingo OZAKI
67
Roshihide SAKA
68
Masaaki SAKURABA
69
Hideyuki SAKURAI
70
Shougo SANNOUMARU
71
Tomoharu SARUWATARI
72
Naoya SASAKI
73
Shin SATO
74
Takashi SHIMOKAWABE
75
Ryuji SHIOYA
76
Minoru SHIRAZAKI
77
Katsuyuki SUZUKI
78
Yuichi TADANO
79
Daisuke TAGAMI
80
Masakazu TAKAGAKI
81
Akiyuki TAKAHASHI
82
Tomohiro TAKAKI
83
Naoki TAKANO
84
Shinsuke TAKASE
85
Keiji TAKIZAWA
86
Masaaki TANAKA
87
Masato TANAKA
88
Seizo TANAKA
89
Kenjiro TERADA
90
Takayuki TERAMOTO
91
Naotoshi TOMINAGA
92
Sawada TOMOHIRO
93
Makoto TSUBOKURA
94
Ken-ichi TSUBOTA
95
Makoto TSUKINO
96
Kunihiko UNO
97
Motofumi USUI
98
Yoshitaka WADA
99
Dai WATANABE
100
Hiroshi WATANABE
101
Takahiro YAMADA
102
Yoshinobu YAMADE
103
Yuki YAMAKAWA
104
Kazuto YAMAMURA
105
Norimasa YAMASAKI
106
Shintaro YAMASAKI
107
Takuzo YAMASHITA
108
Shinobu YOSHIMURA
109
Nobuhiro YUHASHI